Makale Yayınları Hakkında


Dergimize gönderilen makalelerin süreçleri "dergipark" üzerinden yönetilecektir. Lütfen https://dergipark.org.tr/tr/pub/unikatoplumvebilim üzerinden makalenizi gönderiniz.