İnternet Bağımlılığı ve İnternet Bağımlılığını Açıklayan Kuramsal Yaklaşımlar

Author:

Year-Number: 2021-1 (1)
Number of pages: 18-27
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 İnternet, günümüzde hayatımızın her alanında karşımıza çıksa da çok uzak geçmişten beri hayatımızda olan bir durum değildir. İnternetin ortaya çıkışı ve yaygınlaşmasından bu güne, günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Hayatımızın parçası haline gelen internetin kullanım saatleri ise oldukça kritiktir, internet üzerinde uzun saatler geçirmek iş, okul ya da belki aile yaşamımız için olan boyutunun yanı sıra aşırı kullanımı patolojik bir hal alabilmektedir. Bireyin internet kullanımını kontrol edememesi, internet bağımlılığını tetiklemektedir. Bireyin bağımlı olması için yalnızca geçirilen vakit değil, yakın ve uzak nedenler de etkilidir. Bu çalışmada; internet bağımlılığının ne olduğu, tanı kriterleri ve internet bağımlılığı üzerine geliştirilen kuramlar yer almaktadır.

Keywords

Abstract

Internet become a part of our lives. Even if spread all the work, school and personal life area, it does not come  from distand past. From appearence of internet and have became popular, internet is a part of our daily life. Internet who become significant thing in our day, is critical about timing. Spending time on the internet, besides dimension of work, school and family life using extemely turns into a pathological situation. Nothing but spending time on the internet, but also near and far reasons effects internet addiction. In this practise, what is internet addiction, what are diagnosis criterias and hypothesis about internet addiction taking part.

Keywords