Avrupa Birliği ve Türkiye'de Gürültü Kirliliği Sorunu

Author:

Year-Number: 2021-1 (1)
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-17 09:47:33.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 12-17
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanayileşme ve teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte farklı çevre sorunları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunlardan biri de gürültü kirliliği sorunudur. Teknolojinin insanların kullanımına sunduğu araçlar, istenmeyen düzeyde gürültüye yol açmaktadır. Gürültü kirliliği gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya olduğu çevre sorunları arasındadır. Gürültü kirliliği ile mücadele edebilmek için AB’de ve Türkiye’de gerekli yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemeler, hem temiz bir çevre oluşturma hem de insan sağlığını korunmayı amaçlamaktadır.  Türkiye’de, gürültüyle mücadele kapsamında yapılan düzenlemeler AB müktesabatına uyum programı çerçevesinde yürütülmektedir. Bu bağlamda 2010 yılında Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği yürülüğe konulmuştur. Bu yönetmelik gürültüyle etkin bir mücade için yol haritası niteliğindedir. Bu yönetmelik hem temiz bir çevre oluşturmayı hem de insan sağlığını korumayı amaçlamaktadır.

Avrupa’da her yıl yaklaşık 22 milyon kişi demiryolu, 4 milyon kişi hava taşıtı gürültüsü ve 1 milyon kişi ise endüstriyel gürültüye maruz kalmaktadır. Bu gürültü ile mücadele edebilmek için 2002 yılında Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) yürürlüğe konulmuştur.Bu çalışmada, genel olarak gürültü kaynakları, gürültünün insan ve hayvanlar üzerindeki etkileri incelenecek ve AB ve Türkiye’de gürültü kirliliği ile mücadele konusunda yürürlüğe konulan mevzuat ve diğer politikalar incelenecektir

Keywords

Abstract

With the rapid development of industrialization and technology, different environmental problems have started to emerge. One of these is the problem of noise pollution. The tools that technology makes available to people cause unwanted noise. Noise pollution is among the environmental problems faced by developed and developing countries. In Turkey, regulations made within the scope of combating noise are carried out within the framework of the twinning on program with the EU acquis. In this context, the Regulation on the Evaluation of Environmental Noise and Management was put into effect in 2010. This regulation is a road map for an effective fight against noise. This regulation aims both to create a clean environment and to protect human health.

 In Europe, approximately 22 million people are exposed to railway noise, 4 million people to aircraft noise and 1 million people to industrial noise yearly based. In order to combat this noise, the Environmental Noise Assessment and Management Regulation (2002/49 / EC) was put into effect in 2002. In this study, noise sources in general, the effects of noise on humans and animals, and the legislation and other policies in the EU and Turkey on combating noise pollution will be examined.

Keywords