Sosyal Hizmette Sanatın Kullanımı ve Müzik Terapisi

Author:

Year-Number: 2021-1 (1)
Number of pages: 38-47
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat, üstüne sayısız tanımlar yapılabilen herkese özünde farklı anlamlar ifade eden bir kavramdır. Temel olarak sanat iyi ve güzeli yaratma, iyi ve güzeli amaçlama olarak anlamlandırılabilir. Sanat terapisi de sanatın bu yaratıcı sürecinden beslenerek insanların içsel dünyalarının dışavurumunu sağlar. Sanatsal faaliyetlerin bu yönüyle birçok terapi edici özelliği vardır. Sanat terapisinin farklı türlerinden biri de müzik ile terapi yöntemidir. Müzik terapisi ve müziğin sosyal hayattaki yeri ilk insanlar tarafından fark edilmiş ve günümüze kadar birçok dönemde kullanılmıştır. İnsan refahı merkezli bir disiplin olan sosyal hizmet de uygulamalarında zaman zaman müzikle terapiyi kullanmaktadır. Bu çalışma müzikle terapinin gelişimi ve sosyal hizmette kullanımı üzerine odaklanmaktadır

Keywords

Abstract

Art is a concept that essentially means different meanings to everyone on whom numerous definitions can be made. Basically, art can be understood as creating the good and the beautiful, and aiming the good and the beautiful. Art therapy provides the expression of people's inner worlds by feeding on this creative process of art. Artistic activities have many therapeutic properties in this aspect. One of the different types of art therapy is music therapy. Music therapy and the place of music in social life were noticed by the first people and have been used in many periods until today. Social work, which is a discipline centered on human well-being, also uses music therapy from time to time. This study focuses on the development of music therapy and its use in social work.

Keywords