İŞKUR Tarafından Gerçekleştirilen İşbaşı Eğitim Programlarının İstihdama Katkıları

Author:

Year-Number: 2021-1 (2)
Number of pages: 48-62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma son dönemde verilen istihdam teşvikleri ile birlikte gün geçtikçe sayıları artan ve İŞKUR kapsamında düzenlenen işbaşı eğitim programlarının etkinliği, programa katılanların başlangıçtaki beklentileri ve programın tamamlanma aşamasına geldiğinde bu beklentilerin ne derece karşılandığının tespit edilmesi amacıyla hazırlanmış bir araştırmadır. Ülkemizde istihdam anlamındaki en büyük sorunların başında genç istihdamı gelmektedir. Sorunun ana sebeplerinden bir tanesi de gençlerin okul yaşamından sonraki dönemde deneyimlerinin ve her ne kadar eğitim almış ve mezun statüsünde olmalarına karşın bu eğitim düzeylerinin iş bulmaları için yeterli olmadığı gerçeğidir. Mevcut durumun getirdiği sıkıntılar son dönemde ülke genelinde olması nedeniyle özellikle İŞKUR tarafından hem istihdamın teşvik edilmesi hem de genç işsizliğin azaltılması adına yoğun bir şekilde işbaşı eğitim programları düzenlenmeye başlamıştır. Çalışmaya İŞKUR tarafından dört farklı şehirde (Eskişehir, Kütahya, Afyon, Bilecik) sanayi sektöründe faaliyet gösteren dört farklı işletmede işbaşı eğitim programlarına katılan her bir firma için 5 katılımcı olmak üzere toplamda 20 katılımcı katılmıştır. Çalışma olgubilim desenine uygun yürütülen ve yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla hazırlanmış nitel bir araştırmadır. Bulgular hem işbaşı eğitim programlarının pozitif etkilerini ortaya koyarken, sistemden kaynaklanan aksaklıklarda tespit edilerek sonuç bölümünde irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

This study is a research prepared with the aim of determining the effectiveness of on-the-job training programs, which are increasing day by day with the employment incentives given in the recent period and organized under İŞKUR, the initial expectations of the program participants, and the extent to which these expectations are met when the program is about to be completed. Youth employment is one of the biggest problems in terms of employment in our country. One of the main reasons of the problem is the fact that young people's experiences in the period after school life and although they are educated and have graduate status, these educational levels are not sufficient for them to find a job. Since the difficulties caused by the current situation are in the country in the last period, İŞKUR has started to organize on-the-job training programs intensively in order to both encourage employment and reduce youth unemployment. A total of 20 participants, 5 for each company participating in on-the-job training programs in four different enterprises operating in the industrial sector in four different cities (Eskişehir, Kütahya, Afyon, Bilecik) by İŞKUR, participated in the study. The study is a qualitative research conducted in accordance with the phenomenological pattern and prepared with semi-structured interview forms. While the findings reveal the positive effects of on-the-job training programs, the malfunctions arising from the system were identified and examined in the conclusion section.

Keywords