Yeme Bağımlılığı, İştah Durumu ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-3(1)
Number of pages: 31-42
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bağımlılık, bir maddeyi veya davranışı kullanmayı bırakamama veya kontrol edememe olarak tanımlanır. Bağımlılık geniş bir yelpazedir ve herhangi bir nesne bireyler için bağımlılığa yol açabilir . Bireyler sigara, alkol, uyuşturucu gibi birçok maddeye bağımlı olabilirler. Davranışsal bağımlılık olarak kabul edilen yeme, oyun oynama, seks, bilgisayar, akıllı telefon, televizyon, alışveriş ve internet bağımlılığı gibi davranışlara da bağımlılık geliştirebilirler. Araştırmalar, internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı ve gıda bağımlılığı olan bireylerin, diğer davranışsal bağımlılığı veya kimyasal bağımlılığı olan bireylere benzer belirtiler gösterdiğini bildirmiştir. Bu bireyler genellikle olumsuz sonuçlara rağmen davranışlarını veya eylemlerini kontrol edememe ve davranışlarının veya eylemlerinin sürekliliği gibi özellikler sergilerler. Bağımlılıkların birbiriyle ilişkili olduğu ve bağımlı kişilik özelliği ile ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. 

Keywords

Abstract

Addiction is defined as the inability to stop using or control a substance or behavior. Addiction is a wide spectrum, and any object can lead to addiction for individuals (1,2). Individuals can be addicted to many substances such as cigarettes, alcohol, drugs. They may also develop addictions to behaviors such as eating, gaming, sex, computer, smartphone, television, shopping, and internet addiction, which are considered behavioral addictions (3,4). Studies have reported that individuals with internet addiction, social media addiction, smartphone addiction, and food addiction show similar symptoms to individuals with other behavioral addictions or chemical addictions. These individuals commonly exhibit features such as not being able to control their behavior or actions and the continuity of their behavior or actions despite negative consequences (4,5,6). Addictions have been observed to be related to each other and are related to the dependent personality trait (6,7,8). From this point of view, this study aims to reveal the relationship between food addiction and smartphone addiction.

Keywords