Toplumsal Cinsiyetin Türk Televizyon Dizilerine Yansıması Açısından Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2023-3(2)
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-26 10:10:30.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 75-88
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Feminizm, kadınların biyolojik cinsiyeti üzerinden karşılaştığı her türlü sorun üzerinde çalışan bir ideolojidir. Feminist dalgalar ile dönemin var olan sorunlarının analizi daha rahat sağlanmıştır. Toplumsal cinsiyet kalıpları ise biyolojik cinsiyetten bağımsız olarak toplum tarafından üretilen kadınların ve erkeklerin rolleri şeklinde tanımlanmaktadır. Toplum oluşturduğu kalıplar ile kadınların ve erkeklerin hangi işlerde çalışabileceğini ve ev içinde nelerden sorumlu olduğunu açıklamıştır. Tüm bu sorumlulukları kadınlık ve erkeklik görevi olarak belirlemiştir. Yine kadınların ve erkeklerin karakter özellikleri de toplumsal cinsiyet kalıpları ile belirlenmiştir. Toplumda var olan kalıpların aktarılması birçok aktör tarafından gerçekleşmektedir. Aktörlerin içerisinde geniş kitlelere ulaşma imkânı olan medya büyük önem taşımaktadır. Medya, toplumsal cinsiyet kalıplarını en çok yerli diziler ile gösterime sunmaktadır. Bu çalışmada toplumsal cinsiyet kalıpları bağlamında kadın ve erkek karakterlerin yerli dizilerde gösteriminin üzerinde değerlendirilmelerde bulunulmaktadır. Yerli dizilerde toplumsal cinsiyet kalıplarına uygun kadın ve erkek karakterlerin nasıl gösterime sunulduğu incelenmiştir. Ayrıca toplumsal cinsiyet kalıplarına uymayan erkek ve kadın karakterlerin özellikleri üzerinde de durulmuştur. Son bölümde ise 2023 yılının en çok gündem yaratan Kızılcık Şerbeti dizisinde gösterime sunulan toplumsal cinsiyet kalıpları üzerinde değerlendirilmelerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Feminism is an ideology that focuses on addressing all kinds of issues faced by women through their biological sex. The analysis of existing problems of each era has been facilitated by feminist waves. Gender roles, on the other hand, are defined by society as the roles of women and men produced independently of biological sex. Society has delineated which jobs women and men can work in and what responsibilities they hold within the household through these patterns. All these responsibilities have been defined as feminine and masculine duties. Similarly, the character traits of women and men have also been determined by societal gender patterns. The transmission of these existing patterns occurs through various actors, with the media, which has the capacity to reach wide audiences, being of great importance. Media predominantly presents societal gender patterns through domestic TV series. In this study, the portrayal of female and male characters in domestic TV series is evaluated in the context of societal gender patterns. The presentation of female and male characters that adhere to societal gender patterns in domestic TV series has been examined. Furthermore, the characteristics of male and female characters that do not conform to societal gender patterns have also been addressed. In the final section, an assessment has been made of the societal gender patterns presented in the highly-discussed 2023 TV series 'Kızılcık Şerbeti'.

Keywords