Türk Üniversiteleri Kamu Yönetimi Bölümleri Üzerine Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2023-3(2)
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-26 10:10:12.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 89-98
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada; Türkiye’deki üniversitelerin Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinde tam zamanlı olarak görev yapan Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi ünvanlı öğretim elemanlarının sayısı esas alınarak bölümlerin Bölüm Akademik Güç İndeksi hesaplanmıştır. Öğretim elemanı sayılarının hesaplanmasında YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) Akademik veri tabanından ve YÖK lisans atlasından yararlanılmıştır. Sonuçta 10.07.2023 tarihi itibarı ile araştırılan niteliğe uyan 114 devlet ve vakıf üniversitede görev yapan 284 Profesör, 317 Doçent, 444 Doktor Öğretim Üyesi, 467 araştırma görevlisi ve 25 öğretim görevlisi olmak üzere toplamda 1537 öğretim elemanları tam sayım tekniği ile analiz edilmiştir. Öğretim elemanların bu kadrolara atanmış olmaları değil ilgili unvanları kazanmış olmaları göz önüne alınmıştır. Araştırmada, bünyesinde Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü bulunan üniversitelerin Bölüm Akademik Güç İndeksi (BAGİ) hesaplanmış ve sonuçta İstanbul Üniversitesi 64,76 puanla birinci, Ankara Üniversitesi 57,26 puanla ikinci, Marmara Üniversitesi ise 53,59 puanla üçüncü sırada yer almıştır.

Keywords

Abstract

In this study; The Departmental Academic Strength Index of the departments was calculated based on the number of full-time professors, associate professors, assistant professors, instructors and research assistants in the Public Administration, Political Science and Public Administration departments of universities in Turkey. YÖK Academic database and YÖK license atlas were used to calculate the number of the faculty members. As a result, as of 10.07.2023, a total of 1537 faculty members, including 284 Professors, 317 Associate Professors, 444 assistant professors, 467 research assistants and 25 lecturers, working in 114 state and foundation universities, were analyzed using the full count technique. It has been taken into account that the research assistants have gained the relevant titles, not the fact that they have been appointed to these positions. In the research, the Departmental Academic Power Index of the universities with Public Administration, Political Science and Public Administration departments was calculated and as a result, Istanbul University ranked first with 64.76 points, Ankara University ranked second with 57.26 points, and Marmara University ranked third with 53.59 points.

Keywords