Hakem / Yazar Rehberi


Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde araştırma makalesi, kuramsal makale, vaka çalışması ve kitap eleştirisi türündeki tüm makaleler aşağıdaki değerlendirme sürecinden geçerek yayınlanmaktadır.

  1. Yazar tarafından yazılmış makaleler, dergi yazım kurallarına göre hazırlanarak sunulur.
  2. Dergiye sunulan makaleler, Dergi editörlüğü tarafından (dergi yazım kurallarına uygunluk, bilimsellik ve intihal konularında) ön kontrole tabi tutulur. Bu aşamada makale editörlük tarafından reddedilebilir, revizyon istenebilir veya hakem değerlendirmesine tabi tutulması kararına varılabilir.
  3. Hakem değerlendirmesine tabi tutulmasına karar verilen makaleler, makale konusu ile ilgili en az 2 hakem değerlendirmesine sunulur.
  4. Makale yazarları hakemleri, hakemler de yazarları bilmezler.
  5. Hakemler, makaleleri dergi yazım kuralları, bilimsel kalite, ulusal/evrensel bilime ve pratiğe katkı gibi alanlarda değerlendirir.
  6. Makale, hakem tarafından yapılan inceleme sonrasında makalenin reddedilmesi, revizyonu veya kabulü ile ilgili bir tavsiye ile birlikte Editöre gönderilir.
  7. Editör, yazara bildirilmek üzere hakem önerileri doğrultusunda bir karara varır.
  8. Makale, hakem raporları ile birlikte yazara geri gönderilir.
  9. Editör, makalenin yazar tarafından yapılan revize edilmiş son halini aldıktan sonra gerekli kontrolleri yapar ve makaleyi baskı sırasına alır.

Hakem Kullanım Kılavuzu

Yazar Kullanım Kılavuzu