Çalışanların ve Öğrencilerin Nomofobi Algıları

Author:

Year-Number: 2022-2 (1)
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-27 15:38:18.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 20-32
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2000’li yılların başından itibaren Türkiye’ de kullanımı yaygınlaşmaya başlayan internet kısa bir sürede hızla gelişim göstermiş ve hayatımızın vazgeçilmez olgusu haline gelmiştir. Eğlence, boş zamanın değerlendirilmesi, haberleşme, iletişim gibi pek çok alanda kullanılmaya başlanan internetin telefona entegre edilmesi ile telefonların işlevleri artmış, akıllı telefon kavramı hayatımıza girmiştir. Bu gelişme ile telefonlar mini bir bilgisayar gibi işlem görmeye başlamıştır. Kısa bir sürede insanların hayatına giren akıllı telefonlar pek çok alanda hayatımızı kolaylaştırmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insan gücüne duyulan ihtiyaç giderek azalmaya başlamış ve sonuç olarak insanın doğal yapısına aykırı bir yaşam biçimi gelişmeye başlamıştır. Günümüzde telefonun kontrolsüz ve bilinçsiz kullanımı sonucunda bireylerde teknoloji bağımlılığı olarak adlandırılan nomofobi gelişmiştir. Kavram, ilk kez İngiltere’ de bir kamu kurumunda yapılan araştırmayla ortaya çıkmıştır. Nomofobi kavramı klinik psikolojide ise kişinin internetle bağlantılı bir cihaza (cep telefonu, tablet veya bilgisayar) ulaşamadığında veya bu cihazlar aracılığı ile iletişim kuramadığında yaşadığı endişe ve istemsiz korku halidir. Nomofobik bireyler telefonsuz dışarı çıktığında, telefonun şarjı bittiğinde veya telefon çekmediğinde kişide ortaya çıkan kaygı ve endişeli olma durumu Nomofobi olarak adlandırılır. Bu durum kişinin ruh ve beden sağlığına zarar vermeye başlar. Ruh ve beden sağlığının korunmasında önemli rol oynayan beden eğitimi ve spor etkinlikleri, kişide ortaya çıkan olumsuzlukları yok edebilecek bir mekanizmaya sahiptir. Bu yönüyle beden eğitimi bir rehabilitasyon görevi görür. Bu çalışmanın amacı Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda görev yapan idari çalışanların ve öğrencilerin nomofobi düzeyini incelemektir. Nomofobi üzerine Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda hem çalışanlara hem öğrencilere bu çalışmanın uygulanması, araştırmanın özgün yönlerinden birisi olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

Since the beginning of the 2000s, the internet, which has become widespread in Turkey, has developed rapidly in a short time and has become an indispensable phenomenon in our lives. With the integration of the internet, which has started to be used in many areas such as entertainment, leisure time, communication, and communication, the functions of phones have increased, and the concept of the smartphone has entered our lives. With this development, phones began to be treated like mini computers. Smartphones, which have entered people's lives quickly, have made our lives easier in many areas. With the development of technology, the need for human power has started to decrease gradually. As a result, a lifestyle contrary to the natural structure of humans has begun to develop. Due to uncontrolled and unconscious phone use, Nomophobia, which is called technology addiction, has grown in individuals. The concept has emerged for the first time in a research conducted in a public institution in England. In clinical psychology, Nomophobia is the state of anxiety and involuntary fear experienced when a person cannot reach an internet-connected device (mobile phone, tablet, or computer) or cannot communicate through these devices. The anxiety and worry that occurs when Nomophobic individuals go out without a phone, when the phone is out of charge or when the phone is not picked up are called Nomophobia. This situation begins to harm the mental and physical health of the person. Physical education and sports activities, which play an essential role in protecting psychological and physical health, have a mechanism that can eliminate the negativities that occur in the person. In this respect, physical education functions as a rehabilitation. This study examines the nomophobia level of administrative staff and students working at Karabuk University Hasan Doğan School of Physical Education and Sports. It was evaluated that the research was original in terms of the application of the study to both the employees and the students in the School of Physical Education and Sports on Nomophobia.

Keywords