Kamu Görevlileri Disiplin Hukukuna Hâkim Olan Temel İlkeler

Author:

Year-Number: 2022-2 (2)
Number of pages: 74-86
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kamu yönetiminde kamu hizmetleri kamu görevlileri tarafından yerine getirilirler. Kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirdikleri sırada görevlerini düzenleyen belli hukuk kurallarına uymaları beklenmektedir. Bu kurallara uyulmaması halinde hukuka aykırı davranılmış olur ve disiplin suçundan söz edilir. Disiplin suçunu işleyen kamu görevlisi hakkında disiplin cezası verilir.

Kamu görevlileri hakkında uygulanan disiplin cezaları Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Bunlar uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ile devlet memurluğundan çıkarma cezalarıdır. Bu cezalar, mahkeme kararına gerek kalmaksızın doğrudan idare tarafından verilirler. İdari işlem niteliğinde olan bu disiplin cezalarına karşı idari yargıda dava açılabilir.

Ceza hukukuna geçerli olan temel ilkeler disiplin hukukun da benzer şekilde kabul edilmektedir. Bu ilkeler; suçta ve cezada kanunilik, şüpheden sanık yararlanır, savunma hakkı, ölçülülük, tek fiile iki ceza verilemez ve soruşturmanın gizliliği gibi ilkelerinden oluşmaktadır. Ancak ceza hukukunda geçerli olan temel ilkeler bazen disiplin hukukunda tam anlamıyla uygulanmamaktadır. Örneğin ceza hukukunda suçta ve cezada kanunilik ilkesinin yasakladığı “kıyas” disiplin hukukunda yasak değildir.

Keywords

Abstract

In public administration, public services are performed by public officials. In public administration, public services are performed by public officials. While performing their duties, public officials are required to comply with certain legal rules governing their duties. Not following these rules will be against the law and this would be a disciplinary offence. A disciplinary penalty is given to the public official who commits a disciplinary offense.

Disciplinary penalties applied to public officials are regulated in Article 125 of the Civil Servants Law. These penalties can be warnings, reprimands, cuts from salary, suspension of advancement and dismissal from civil service. These penalties are given directly by the administration without the need for a court decision. A lawsuit can be filed in the administrative jurisdiction against these disciplinary punishments that are administrative actions in their nature.

The basic principles valid in criminal law are similarly accepted in disciplinary law. These principles are legality in crime and punishment, the accused benefits from suspicion, the right of defense, proportionality, two punishments cannot be imposed on a single act, and the confidentiality of the investigation. For example, "comparison", which is prohibited by the principle of legality in crime and punishment in criminal law, is not prohibited in disciplinary law.

Keywords