Yaşlı Bireylerin Kentsel Alan Deneyimlerine İlişkin Bir Alan Araştırması

Author:

Year-Number: 2022-2 (2)
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-05 08:36:27.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Hizmet
Number of pages: 87-99
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öz

Özellikle teknoloji ve tıp alanında yaşanan gelişmeler ortalama insan ömrünü uzatırken, aynı zamanda sayısı düzenli olarak artan yaşlı bir nüfus kitlesinin ortaya çıkmasının da önünü açmış ve bu sürece paralel olarak modern toplumların çözüm üretmesi gereken birçok sorun gündeme gelmiştir. Örneğin yaşlı nüfusun kent içerisindeki olanaklara erişim sınırlılıklarını bu sorunlar arasında değerlendirmek mümkündür. Bu noktadan hareketle, kentsel mekân bağlamında yaş ayrımcılığına neden olan sebepler ve bu sebeplerin çözümlerine sosyal uygulamaların niteliği açısından alternatif bir bakış açısı geliştirilebileceği düşünülmüştür. Bu minvalde şekillenen çalışmada, Safranbolu kenti sosyo-kültürel yaşam kalitesi açısından yaşlılar için ne kadar uygundur? sorusuna yanıt aranmaktadır. Nitel araştırma yönteminin tercih edildiği çalışma, Karabük ili Safranbolu ilçesi kent meydanında 65 yaş ve üzerindeki 8 bireyin katılımıyla 06-07 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, Safranbolu’nun fiziki erişimine ve dışsal mekanlara yönelik ayırt edici bir sorun öne çıkmamış, Kent Meydanının önemli bir sosyalleşme mekânı olarak görüldüğü anlaşılmıştır. Fakat elde edilen sonuçlar, yaşlıları da içerecek nitelikte alternatif mekanlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

Abstract

While the developments especially in technology and medicine fields prolong average human life span, they have also paved the way for the emergence of a regularly increasing elderly population and in parallel with this process quite many problems to which modern societies need to find solutions have come to the agenda. For instance, it is possible to evaluate the limitations of elderly populations in accessing facilities in the city among these problems. Considering this, it is thought that an alternative perspective for the reasons creating age discrimination in the context of urban space and for the solutions of these reasons in terms of the quality of social practices can be developed. In this study shaped in this way, the answer to the question “How suitable is Safranbolu for the elderly people in terms of socio-cultural life quality?” is searched. This study, in which a qualitative research method was preferred, was realised with the participation of 8 individuals aged 65 and over in the town square of Safranbolu district of Karabük province between the dates 6 -7 August 2022. As the result of the study, there seemed no distinctive problems regarding accessing in Safranbolu or outer places physically, and it is understood that town square is seen as an important place where they can socialize. However, results achieved show that alternative venues where elderly people can be involved are needed.

Keywords