Vali ve Kaymakamın Kolluk Yetkileri

Author:

Year-Number: 2023-3(2)
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-26 10:17:57.0
Language : Türkçe
Konu : İdare Hukuku
Number of pages: 53-74
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kolluk, toplumun genel düzenin sağlanmasında yerine getirilmesi gereken en önemli kamu hizmetlerinden birisidir. Kamu güvenliği, kamu sağlığı, kamu refahı ve modern anlayışta kamu estetiğini ifade eden kolluk hizmeti farklı idari birimlere bağlı teşkilatlar tarafından yerine getirilmektedir. Mevzuatta yetkili birimler her ne kadar açık bir şekilde ifade edilmiş olsa da uygulamada kolluk birimlerinin bu hizmeti yerine getirmede karşılaşmış oldukları ciddi sorunlar bulunmaktadır. Türkiye’ de zaman zaman merkezi kolluk birimleri, merkez yerel kolluk birimleri ya da genel ve özel kolluk birimleri arasında görev ve yetki sorunu kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun temelinde hem kolluk hizmetlerinin teşkilatlanması hem de kolluk hizmetinin iç içe olmasının büyük etkisi vardır. Bu çalışmada Türkiye’de mülki idare amiri olarak kaymakamların kolluk yetkileri üzerinde durulmuş, kolluk hizmetinin yerine getirilmesinde karşılaşılan görev ve yetki sorunları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, vali ve kaymakamların kolluk yetkilerini nasıl kullandıklarını ve kolluk hizmetlerini nasıl yerine getirdiklerini incelemektir. Aynı zamanda, kolluk hizmetlerinin yürütülmesi sırasında karşılaşılan görev ve yetki sorunlarını da tespit etmeye çalışmaktadır. Bu sorunlar, vali ve kaymakamların görevlerini yerine getirirken karşılaştığı zorluklar, hukuki düzenlemelerdeki açıklıklar veya yetki çatışmaları gibi çeşitli konuları içerebilir.

Keywords

Abstract

Law enforcement is responsible for the most important public services that must be fulfilled in maintaining the general order of the society. Law enforcement service, which expresses public security, public health, public welfare and public production in modern understanding, is carried out by organizations affiliated to different administrative units. Although the authorized units are clearly stated in the legislation, there are serious problems that the authorized officials are formed against in performing this service. The rules of managing the duty and authority problem between Turkey's time central authorized bodies, central local law enforcement units or general and special law enforcement units as supervision. The requirements of this information have a great impact on both the organization of law enforcement services and the intertwined effect of law enforcement services. This effect has been focused on the law enforcement powers of the district governors as civil administrators in Turkey, and the difficulties of duty and authority in fulfilling the law enforcement service have been tried to be revealed. The aim of the study is to examine how governors and district governors use their law enforcement powers and how they perform law enforcement services. At the same time, it tries to identify the duties and authority problems encountered during the execution of law enforcement services. These problems may include various issues such as the difficulties faced by governors and district governors in performing their duties, gaps in legal regulations or conflicts of authority.

Keywords